سوالات شرعی دربه همراهره صیغه موقت :: پایگاه مذهبی بسیج

بسیج خبری

سوالات شرعی دربه همراهره صیغه موقت :: پایگاه مذهبی بسیج

بر اساس آیه شریفه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً» (نساء، ۲۴۴) ازدواج متعه تشریع انجام گرفته هست.
ازدواج در اسلام دو نوع می به همراهانجام گرفت.۱- ازدواج دائم ۲- ازدواج موقت(متعه). ازدواج موقت در اسلام یک ازدواج شرعی هست و مثل ازدواج دائم، دارای خطبه عقد، مهریه و عده طلاق هست.

در هر دو ازدواج، فرخانومدان، متعلق به والدین می به همراهانجام گرفت. در هر دو ازدواج طلاق مطرح هست. ولی طلاق در ازدواج موقت به تمام انجام گرفتن زمان عقد و یا بخشیدن زمان به همراهقی مانده توسط شوهر، می به همراهانجام گرفت و طلاق، در عقد دائم به اجرای صیغه طلاق و حضور دو شاهد عادل هست. تنها تفاوت ازدواج موقت به همراه دائم در این هست که بر آقا، نفقه خانوم(تهیه خوراک، پوشاک و مسکن) واجب نیست. در ازدواج موقت، بعد از تمام انجام گرفتن زمان ازدواج و یا بخشیدن بقیه زمان توسط آقا، خانوم به همراهید ۴۵ روز عده نگهدارد تا بتواند به همراه آقا دیگری ازدواج نماید.

ازدواج موقت برای کسانی تشریع انجام گرفته هست که ازدواج دائم  برایشان میسور نیست. یا خانومی که شوهرش فوت انجامه و به همراه وجود داشتن تعداد بچه یتیم، امکان رها انجامن فرخانومدان و ازدواج دائم را ندارد؛ و جهت کنترل غریزه جنسی ازدواج موقت می کند.
نکته ای که به همراهید مراعات شود این هست که اگر خانومی به عقد موقت درآمد و به همراه تمام انجام گرفتن زمان عقد، از همسرش جدا انجام گرفت؛ اگر عده نگه ندارد؛ ازدواج به همراه ایشان در حکم خانوما هست. خانومانی که پولی می گیرند و بدون خواندن خطبه عقد به همراه کسی رابطه جنسی برقرار انجام میدهند؛ خانوماکار محسوب می شوند. همچنین خانومانی که خطبه عقد می خوانند و بعد از تمام انجام گرفتن مدت ازدواج، بدون این که عده ۴۵ روزه نگهدارند، به عقد آقا دیگری در می آیند این هم در حکم خانوما هست.

لذا صیغه موقت برای خانومی که قبلا شوهر انجامه و طلاق گرفته و یا شوهرش فوت انجامه هست؛ در  صورتی درست هست که زمان عده وفات و یا عده طلاق او تمام انجام گرفته به همراهانجام گرفت. بر اساس آموزه های دین مبین اسلام ، خانوم نمی تواند هر روز به عقد یک آقا درآید؛ چه در عقد دائم و چه در عقد موقت. ولی خانومی که یائسه انجام گرفته(از سن عادت گذشته و عادت ماهانه نمی بیند) برای ازدواج(چه دائم و چه موقت) نیاز به گذشت عده ندارد.

ازدواج موقت به همراه خانومی صحیح هست که اگر قبلا به عقد موقت جناب آقا درآمده، عده اش که ۴۵ روز هست بگذرد تا بتواند به عقد موقت آقا دیگری درآید. خانوم در هنگام عقد دائم و موقت، نبه همراهید در عده طلاق به همراهانجام گرفت.

تذکر:
عده در ازدواج موقت چه مدتی هست؟
عِدِّه مدت زمانی هست که خانوم پس از جدایی یا مرگ شوهرش به همراهید از ازدواج خودداری کند. در ازدواج موقت این مدت به همراه توجه به نوع پایان ازدواج و شرایط به همراهروری خانوم یا به همراهرداری او متغیر هست که ذیلا به آن اشاره میشود.
۱٫ اگر خانوم حیض میبیند به همراهید به اندازه دو حیض تکمیل عده نگهدارد
۲٫ اگر خانوم حیض نمیبیند به همراهید ۴۵ روز عده نگهدارد
۳٫ اگر خانوم حامله به همراهانجام گرفت، تا زمان زایمان به همراهید عده نگهدارد
۴٫ اگر خانوم همسرش فوت کند به همراهید ۴ ماه و ۱۰۰ روز عده نگه دارد

مواردی که لازم نیست عده نگهدارد:
۱٫ اگر خانوم به همراه شوهر نزدیکی نانجامه به همراهانجام گرفت
۲٫ اگر خانوم یائسه به همراهانجام گرفت.
۳٫ اگر نه سال خانوم تمام نانجام گرفته به همراهانجام گرفت، هرتعداد شوهرش به همراه او نزدیکی انجامه به همراهانجام گرفت.

نکته:
۱٫ در ازدواج موقت، رضایت طرفین و خواندن صیغه کافی هست و نوشتن و شاهد گرفتن لازم نیست.
۲٫ خود خانوم و آقا می‌توانند صیغه عقد را بخوانند. ابتدا مدت عقد (از یک تایم تا تعداد سال) و  میزان مهر (مثلاً از هزار تومان تا …) را معین کنند و بعد صیغه عقد را بخوانند. 

کدام مراجع اذن پدر را در ازدواج موقت ضروری می دانند؟
آیات عظام امام خمینی(ره)، شبیری خانومجانی، تبریزی و نوری همدانی عقیده دارند اذن پدر در ازدواج موقت لازم هست. آیة الله سیستانی هم پیرو همین نظر هستند اما در دختری که متصدی امور خانومدگی خودش به همراهانجام گرفت اذن پدر را بنا بر احتیاط واجب لازم می‌دانند نه به فتوا.

آیة الله سیستانی در پاسخ به هستفتای یکی از مقدانشان که پرسیده بود: «آیا صحیح هست که اگر دختری به همراهلغ به همراهانجام گرفت از نظر فکری و سنی، می تواند بدون اطلاع پدر صیغه پسری شود که بعد ها قصد ازدواج دارند؟» پاسخ داده اند: «صحّت ندارد و اذن پدر لازم هست حتی اگر مستقل در شۆون خانومدگی به همراهانجام گرفت بنابر احتیاط واجب در این صورت.» اما در پاسخ به سوال دیگری به همراه این مضمون که «اگر دختر و پسر ندانند که اجازه ی پدر دختر برای عقد موقت لازم هست و بعد از جاری انجام گرفتن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حکمی دارد؟» گفته اند عقد به همراهطل هست.

سوال: حکم ازدواج موقت به همراه دختر به همراهکره چیست؟
اکثر مراجع فعلی، عقد نکاح (موقت یا دائم) به همراه دختر به همراهکره را مشروط به اجازه پدر و در صورت فقدان پدر، جد پدری می‏دانند، ولی اگر به همراهکره نبه همراهانجام گرفت و یا پدر و جد پدری نداشته به همراهانجام گرفت، نیازی به اجازه نیست.

اکثر مراجع عظام در این خصوص می فرمایند: دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده هست، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏ دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه به همراهکره به همراهانجام گرفت به همراهید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد. و اگر پدر و جدّ پدرى غایب به همراهشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر انجامن داشته به همراهانجام گرفت لازم نیست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگیرد و نیز اگر دختر به همراهکره نبه همراهانجام گرفت در صورتى که بکارتش بوسیله شوهر انجامن از بین رفته به همراهانجام گرفت، اجازه پدر و جد لازم نیست. ولى اگر بواسطه وطى به شُبهه یا خانوما از بین‏ رفته به همراهانجام گرفت، احتیاط مستحبّ آن هست که اجازه بگیرند[۱].

در این به همراهره آیات عظام خامنه ای، فاضل لنکرانی، صافی، مکارم، وحید، تبریزی می فرمایند: بنابر احتیاط واجب، به همراهید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد.[۲]
حضرت آیة الله العظمی بهجت ره می فرماید: بنابر احتیاط تکلیفا اجازه شرط هست.[۳] (یعنی هر تعداد عقد بدون اجازه پدر به همراهطل نیست، اما گناه و معصیت هست).

لازم به ذکر هست که رشیده به دختری اطلاق می گردد که مصلحت خود را تشخیص می دهد و به دور از فشار هیجانات و تحریکات شهوانی تصمیم می گیرد و به آینده خود و خانواده و حیثیت خانوادگی توجه دارد. اما دختری که از بلوغ عقلی برخوردار نیست و نمی تواند راجع به آینده تصمیم بگیرد و خیر و صلاح خود و خانواده اش را نمی داند، هر تعداد سنّش زیاد به همراهانجام گرفت، رشیده نخواهد بود و بدون اذن پدر یا جد پدری نمی تواند ازدواج کند.

گفتنی هست اکثر فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر و جدّ پدری غایب به همراهشند به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته به همراهانجام گرفت، یا همسر معقولى براى دختر پیدا انجام گرفته که شرعاً و عرفاً هم کفو اوست و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏ شوند و دشوار گیرى مى‏ کنند،[۴] لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد.[۵]

 

—————————————-
پی نوشتها:
[۱] . حضرات آیات امام خمینی، سیستانی و نوری همدانی؛ توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، صص: ۴۵۹-۴۵۸؛ نظر آیت الله نوری همدانی از سایت معظم له (قسمت توضیح المسائل) گرفته انجام گرفته هست.
[۲] همان.
[۳] همان.
[۴] فاضل، نورى، بهجت، سیستانى، مکارم. نک: همان.
[۵] همان، مسئله ۲۳۷۷٫
منبع : tebyan.net

[ad_1]

مطالب مشابه