حکم صیغه خواهر و برادری به همراه نامحرم! :: پایگاه مذهبی بسیج

بسیج خبری

حکم صیغه خواهر و برادری به همراه نامحرم! :: پایگاه مذهبی بسیج

آیا رعایت حجاب در مقابل پسر خاله و پسر عمو لازم هست، اگر چه مسن‎تر از خودم و جای پدرم به همراهشند؟ پسر عمه، پسر خاله، پسر دایی و پسر عمو همه نامحرم هستند و رعایت حجاب در برابر آن‎ها واجب و ترک آن گناه هست؛ و به همراهلا بودن سن آنان موجب تغییر حکم نیست. (آیة الله صافی گلپایگانی دام ظله)

  آیا حجاب مانع رسیدن ویتامین به بدن خانم ها می شود؟
قطعا ویتامین دی برای بدن لازم هست ولی اینکه راه رسیدن ویتامین دی به بدن، فقط از راه خورشید هست را به همراهید از متخصصین طب پرسید. به همراهید اشاره انجام که دین اسلام برای سلامت روح و جسم انسان دستورات تکمیلی دارد. ادیان غیر توحیدی به ظاهر و جسم انسان ها توجه دارد. خالق ما عالم را بصورت به همراهطن و ظاهر، جسم و روح، مادیات و معنویات ،دنیا و آخرت آفریده هست. دنیا نسبت به آخرت قابل مقایسه نیست. وسعت روح ما نسبت به جسم ما، قابل مقایسه نیست. خالق ما دستوراتی در قالب دین به ما داده هست که این دستورات در قالب روحی و جسمی یا مادی و معنوی هست ولی آنقدر جسم من برای خدا حیاتی بوده هست که این دستورات روحی که برای ما قرار داده هست تحت الشعاع سلامت ما قرار گرفته هست.

مثلا روزه واجب هست ،علاوه بر اینکه روزه مایه ی سلامتی جسم هست، غذای روح مهست. همین غذای روح و به همراهطن، اگر به جسم ضربه بخانومد واجب نیست و حتی حرام هست. یعنی خدا برای سلامتی جسم ما اینها را در نظر گرفته هست.

به همراه توجه به این نکات ،آیا خداوند می تواند نسبت به سلامتی به همراهنوان بی توجه بوده به همراهانجام گرفت؟ خدایی که دستور حجاب را به خانم ها داده هست،دستور حجاب را به کل جامعه هم داده هست. مثلا برای محل خرید به همراهنوان محل هایی را اختصاص بدهید که آنها آسوده به همراهشند. محل تفریح اختصاصی درست کنید تا خانم ها آسوده به همراهشند و ویتامین دی هم به آنها برسید. برای تعلیم هم مرکزاختصاصی درست کنید. اگر همه ی مراکز اختصاصی برای خانم ها آماده به همراهانجام گرفت، داشتن تعداد تایم حجاب در راه رفت و آمد، تعدادان ضرری به آنها نخواهد زد. خالقی که دستور حجاب را داده هست از همه دلسوزتر هست.

گاهی برای نیازهای انسان سفره ی آماده پهن نیست. و انسان به همراهید تحمل داشته به همراهانجام گرفت. مثلا ما گرسنه هستیم. و نیاز به غذا داریم .آیا منطق اجازه می دهد که انسان گرسنه دست به هر غذایی ببرد و نیازش را برطرف کند؟ خیر. این کار انسانی نیست.

تعداد پرسش از آیة الله سیستانی دام ظله:

سوال: اخیراً مجموعه ای از هستفتاءات پیرامون حجاب در بعضی از سایتهای رویدادی به آیت الله سیستانی نسبت داده انجام گرفته. از جمله اینکه آقا حق اجبه همراهر همسر و دخترش را بر حجاب ندارد و اینکه حضور در مجالس عروسی مختلط خانومان و آقاان و همراه به همراه رقص و موسیقی جایز هست. آیا اینها صحت دارد؟

پاسخ: مقصود از اینکه شوهر و پدر حق اجبه همراهر بر حجاب را ندارند اینست که ـ بنابر احتیاط لازم ـ آنان نمی توانند بدون اجازه حاکم شرع از إعمال قوه ـ مانند گوش مالیدن و کتک و حبس ـ در امر به حجاب هستفاده نمایند؛ اما هستفاده از روشهای مسالمت آمیز ـ حتی تند خویی اگر ملایمت موثر نبه همراهانجام گرفت ـ جایز بلکه به همراه مراعات شرایط یاد انجام گرفته در رساله عملیه واجب هست و نیز حضور در مجالس عروسی مختلط و یا مشتمل بر گناه های دیگر در صورتی جایز هست که به هیچ وجه تایید عملی حرام محسوب نشود؛ و شخص به همراه حضورش به گناهی ـ مانند نظر حرام و گوش دادن به آواز ـ مبتلا نگردد؛ و در اینصورت به همراهید ـ طبق شرایط یاد انجام گرفته در رساله عملیه ـ حاضرین را امر به معروف و نهی از منکر کند؛ بلکه اگر احتمال تاثیر را هم نمی دهد به همراهید ـ بنابر احتیاط لازم ـ به همراه ترش رویی در مقابل گناه کاران ناآسودهی و تنفر خود را از کار آنان اظهار نماید.

 سوال: آیا خانوم مومنه می تواند از روی به همراهز و مستقیم و به همراه خنده به همراه نامحرم حرف بخانومد؟

پاسخ: چنانچه مهیج نبه همراهانجام گرفت اشکال ندارد.

 سوال: بر سر گذاشتن کلاه گیس به نیت خوشگل تر انجام گرفتن ومورد توجه به همراهنوان قرار گرفتن در مجالس ویژه خانمها جهت پیدا انجام گرفتن خوهستگار، جایز هست؟ و آیا چنان کاری عیب پوشی به حساب می آید؟

پاسخ: اگر تنها به نیت آرایش به همراهانجام گرفت و نه فریبکاری و عیب پوشی از چشم خوهستگاران، چنان کاری اشکال ندارد.
 
دو هستفتاء آیة الله صافی گلپایگانی دام ظله
سوال: آیا رعایت حجاب در مقابل پسر خاله و پسر عمو لازم هست، اگر چه مسن‎تر از خودم و جای پدرم به همراهشند؟

جواب: پسر عمه، پسر خاله، پسر دایی و پسر عمو همه نامحرم هستند و رعایت حجاب در برابر آن‎ها واجب و ترک آن گناه هست؛ و به همراهلا بودن سن آنان موجب تغییر حکم نیست.

 سوال: آیا می‎توانیم به همراه دختر نامحرمی، صیغه خواهر و برادری بخوانیم، و مثل خواهر و برادر به همراه هم رفتار کنیم؟

جواب: خیر، صیغه خواهر و برادری به همراه نامحرم مشروع نیست، آنچه موجب محرمیت می‎شود، انجام عقد ازدواج بصورت دائم یا موقت، به همراه رعایت شرائط مربوطه هست.

 منابع:
سایت شهید آوینی ـ مصاحبه ای از حجة الاسلام ماندگاری
پایگاه اطلاع رسانی آیة الله صافی گلپایگانی دام ظله
سایت بهار نیوز

[ad_1]

مطالب مشابه