بسیج خبری

بسیج خبری

بسیج خبری

بخش مذهبی

آرشیو
توصیه های مهم حضرت آیت الله وحید خراسانی :: پایگاه مذهبی بسیج

توصیه های مهم حضرت آیت الله وحید خراسانی :: پایگاه مذهبی بسیج


ما اگر عقلمان کامل شود نه به علم مغرور می شویم و نه به عمل عمل تلاوت هر روزه قرآن را ترک نکنید  فقیه حافظ نفوس است اما عابد حافظ نفس توبه دادن یک گنه کار یا آشنا کردن یک نفر با ولی عصر از صدسال عبادت برتر است  استقلال حوزه در این است فقط […]